FB Bakgrund vecka 5 PIO utan ramRegeringen har gett en statlig utredning i uppdrag att följa upp hur försäkringsbolagen hanterar ansökningar om personförsäkringar (Utredningen om rätten till en personförsäkring [Ju 2014:03]). I utredningens uppdrag ingår bl.a. att kartlägga hur vanligt det är att försäkringsbolagen avslår ansökningar om personförsäkringar (med personförsäkringar menas här sjukförsäkringar för vuxna och barn-/ungdomsförsäkringar). Utredningen ska vara färdig senast den 1 juni 2016.

För att få en bild av olika gruppers erfarenheter när det gäller möjligheten att teckna en personförsäkring, genomför utredningen denna enkätundersökning i samarbete med Handikappförbunden, Lika Unika, DHR, Svenska Prematurförbundet och Barnplantorna.

Din medverkan till enkäten är självfallet frivillig, men dina svar är mycket värdefulla för utredningens arbete. Vi är därför tacksamma om du tar dig tid att svara på enkäten. Det beräknas ta 5 minuter eller mindre. Sista svarsdag är 14 december.

Du kan svara på enkäten för dig själv, eller för en annan person som du är vårdnadshavare eller ställföreträdare för. Om du vill svara på enkäten för flera personer, t.ex. om du har flera barn, gör du om enkäten en gång för varje person. De svar som lämnas kommer att skyddas av sekretess hos utredningen (24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]).

Länk till enkäten:https://sv.surveymonkey.com/s/3G37VNJ

Tack för att du tar dig tid att besvara denna enkät. Sista svarsdag är 14 december.

Utredningen i samarbete med Handikappförbunden, Lika Unika, DHR, Svenska Prematurförbundet och Barnplantorna

Frågor angående enkäten ställs till:

Mia Schenck Blomqvist

Utredningssekreterare i Utredningen om rätten till en personförsäkring (JU 2014:12)

031-701 53 66

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ebola-epidemin har väckt frågor hos PIOs medlemmar om smitta kan ske via immunglobulin. Är de olika produkterna säkra? Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA), en intresseförening för de läkemedelsbolag som tillverkar olika plasmabaserade läkemedel som immunglobulin, har gått igenom säkerheten för att se om vi behöver vara oroliga för Ebolasmitta via immunglobulin. De sammanfattar att på basen av den kunskap vi har idag kan vi känna oss trygga och det är ytterst osannolikt att någon smitta skulle kunna ske.

Detta då: 

1. All plasma som används för tillverkning av immunglobulin läggs i karantän i minst 2 månader. Skulle det hända att donator utvecklar Ebola i anslutning till donationen är dessa månader tillräckliga för att få reda på detta och i sådant fall slängs den donerade plasman.

2. Tillverkningen av immunglobulin har två virusinaktiverande steg och man har klart visat att virus som har samma uppbyggnad som Ebola effektivt dödas under tillverkningen. 

3. Många tillverkare filtrerar dessutom det färdiga immunglobulinet och hålen i filtren är så små att Ebola-virus inte slipper igenom.

Här kan du läsa artikeln från PPTA "Ebola Virus and Plasma Protein Therapies".

PIO har tagit fram ett material för dig som har primär immunbrist och studerar eller kommer att studera på gymnasium eller högskola. Materialet består av två foldrar, en som riktar sig till dig som studerande och en som riktar sig till personalen på gymnasiet/högskolan där du vill studera. Läs mer och ladda ner foldern här!

                                            Studerande PI         Gymn högskolor PI  

Läs och ta del av vad som hänt och vad som är på gång i PIO i det senaste Nyhetsbrevet september 2014.

Höstens arbete i PIO har dragit i gång.  Här är ett axplock av det som är på gång:

15 sept. – Deadline för PIObladet nr 3-4 som kommer ut i november.  

29 sept.  – Träff för företrädare från PIO, SISSI (Sveriges Immunbristsjuksköterskors Intresseförening) och SLIPI (Sveriges läkare intresseförening för primär immunbrist) för information och diskussion om gemensamma frågor.  Läs mer här om SISSI och SLIPI.

18 okt. – Den årliga inspirations-/utbildningsdagen i Örebro för representanter för styrelsen och länsavdelningarna

19 okt. – Styrelsemöte i Örebro

29 okt. – Internationellt primär immunbristmöte i Prag. Sex stycken representanter deltar från PIO. Läs om mötet här

Läs vidare här 

PIO har nu ett medlemsforum på Facebook. Forumet är främst för dig som har en primär immunbristsjukdom eller är närstående till någon med sjukdomen. Även vårdpersonal och du som misstänker att du eller någon närstående har en primär immunbristsjukdom är välkommen till forumet.

På forumet kan medlemmar dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, få hjälp och stöd av varandra och få förståelse för hur det kan vara att leva med primär immunbrist.

Läs mer här.

Immunbristveckan 22-29 april genomförs för att öka kunskapen hos vårdpersonal, allmänhet och beslutsfattare om primära immunbrister. Målet är att alla barn och vuxna med primär immunbrist ska få rätt diagnos och adekvat behandling för att kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Nu finns två nya filmer tillgängliga via PIO:s Youtube-kanal:

Professor Anders Fasth berättar om en ny metod som undersöks just nu för att hitta barn med allvarliga primära immunbrister via nyföddhetsscreening. Se presentationen.

Nevin förlorade sin dotter Newal i SCID, svår kombinerad immundefekt. När de fick komma till en specialist var det redan för sent. "Jag önskar att alla sjukdomar kunde screenas", säger Nevin. Se och hör hennes berättelse.

PM: Ny metod kan rädda livet på fler barn med svår primär immunbrist

Insamling: Ditt stöd gör skillnad

Mer information finns på kampanjsidan www.immunbristveckan.nu

PIDcare

PIDcare är ett nationellt kvalitetsregister för vård av patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet. Syftet med registret är att följa upp och förbättra vården. Genom att många patienter medverkar är det möjligt att jämföra resultat mellan olika enheter i landet och se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för patienterna och vilka som inte längre bör användas. Genom att lämna ditt bidrag till kvalitetsregistret kan du vara med och förbättra vården! Läs mer om PIDcare på pidcare.se

Forskare från olika håll i världen, bland dem prof. Anders Fasth, har tillsammans i en studie lyckats förbättra cytostatikabehandlingen som ges till barn med primär immunbristsjukdomen kronisk granulomatös sjukdom (CGD) innan en stamcellstransplantation. Genom att skräddarsy doserna med cytostatika inför transplantationen har forskarna åstadkommit ökad överlevnad med minimala biverkningar hos patienterna. Resultaten från studien har publicerats i vetenskapstidskriften Lancet. En sammanfattning kan läsas här.

En svensk beskrivning av studien finns även att läsa i "Onkologi i Sverige".

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket har tillsammans tagit fram informationsmaterial om generiskt utbyte av läkemedel. Informationen finns på TLVs och Läkemedelsverkets hemsidor.

Indiska myndigheten National Polio Surveillance Project (npspindia.org) rapporterar om nya fall av polio i Indien. Under 2013 har 34 000 fall rapporterats, spritt över hela Indien, eller cirka 4 000 fall per månad. Prof. Anders Fasth påpekar att personer med primär immunbrist som står på immunglobulinbehandling bör vara medvetna om att behandlingen inte ger ett säkert skydd mot polio. Så kan man av olika orsaker inte vaccinera sig mot polio, bör man undvika resor till Indien.

Den amerikanska patientorgansiation för primär immunbrist, IDF, har nu publicerat en ny, uppdaterad version av sin mycket omfattande patient- och familjehandbok för primär immunbrist. Läs eller ladda ner handboken.

PIO:s lathund med tips vid ansökan om vårdbidrag är uppdaterad och finns att beställa, ex vis via Beställningssidan.
Ytterligare tips på vad man kan tänka på vid en ansökan finns att läsa i boken Vårdbidrag - En hjälp på vägen för dig som ska söka vårdbidrag, skriven av Anna Sandström och Anna Paulsen. Finns tillgänglig på Vulkan.se, Bokus och Adlibris.

 

 

Primär immunbrist organisationen, PIO är en organisation för personer med medfödd immunbrist och deras närstående.
Primär immunbrist innebär att kroppen har svårare att försvara sig mot bakterier, svamp och virus. Det leder till ökad infektionsbenägenhet.

Vi tror att ju mer man kan om sin sjukdom desto större möjlighet till god livskvalitet.


Primär immunbrist organisationen
Mellringevägen 120 B, 703 53 Örebro | Tel. 019-6732124

 
© 2014 PIO. Alla rättigheter förbehållna. E-post: info@pio.nu